Nieuws

ISO Certificeringen

Salland Olie Maatschappij B.V.

 

 is per 18 september 2012 gecertificeerd voor ISO9001:2008 (kwaliteitssysteem)

en per 1 februari 2013 gecertificeerd voor ISO14001 (milieumanagementsysteem)   

kwaliteits- en milieubeleidsverklaring

 

Wat is een ISO9001 certificaat?

Een ISO9001 certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO9001. ISO9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

 

Wat is een ISO14001 certificaat?

Een ISO14001 certificaat is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieuzorgsysteem. Het milieuzorgsysteem is daarin gedefinieerd als dat deel van het algemene managementsysteem van het bedrijf dat te maken heeft met organisatie, planning, procedures en middelen voor het opstellen, implementeren en realiseren van het bedrijfsmilieubeleid.

 

*Tankstations vallen buiten de scope van ISO9001 en ISO14001

 

Voor meer informatie over de certificeringen kunt u contact met ons opnemen.

nieuwsarchief