Nieuws

EG Statement: Update COVID-19 uitbraak

 

 

 

Beste relaties,

Hierbij zou EG Group u graag een update willen geven met betrekking tot de maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus (COVID-19) om verspreiding te remmen en business continuïteit te borgen.

Gezondheid heeft onze topprioriteit
Allereerst, de gezondheid en veiligheid van u als partners en onze eigen medewerkers blijft onze top prioriteit. Momenteel proberen we te identificeren wat de gevolgen van het virus zullen zijn voor de gehele keten/supply chain.

De volgende maatregelen hebben we intern getroffen:

  • We adviseren onze medewerkers om, waar mogelijk, zoveel mogelijk thuis te werken
  • Alle grote bijeenkomsten zijn afgelast, overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
  • Hygiëne-instructies zijn verstrekt

Op dit moment heeft het virus geen gevolgen voor de continuïteit van onze business. De gehele keten/supply chain is volledig operationeel. EG Group verwacht op dit moment ook geen problemen ten aanzien van de leveranties van smeermiddelen of brandstofproducten. Onze voorraad posities zijn op dit moment op peil en hiermee kunnen wij voldoen aan uw behoeften.

Indien wij op enig moment niet meer aan uw behoefte kunnen voldoen, dan zal uw contactpersoon binnen EG Group direct contact met u opnemen.

Bereikbaar zoals u van ons gewend bent
Verder volgt EG Group alle ontwikkelingen rondom het virus op de voet en worden aanbevelingen van de autoriteiten opgevolgd. EG Group blijft potentiële negatieve effecten voor de business monitoren (in het bijzonder voor productie en leveringen). Waar nodig wordt geprobeerd naar alternatieve oplossingen te zoeken.

Ondanks alle maatregelen blijven wij bereikbaar zoals u van ons gewend bent.

Als u meer hulp of informatie wenst, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen EG Group.

Bedankt voor uw geduld en begrip in deze uitdagende tijden.
 
Met vriendelijke groet,
EG Group
 
Jurgen Artz – EG Fuel Director - Europe

 

*********************************

 

 
 

EG Group wants to give an update regarding the measures we have taken in response to the global outbreak of the coronavirus (COVID-19), to inhibit dissemination and ensure business continuity.

Health remains our top priority
The health and safety of you as partners and our own employees remain our top priority as we continue working diligently to identify potential impacts to our supply chain.
The following measures have been taken internally:

  • Employees are advised to work from home whenever possible
  • All large gatherings are cancelled, necessary meetings take place digitally as much as possible
  • Hygiene instructions have been provided

At this moment, the virus has no consequences for the continuity of our business. Our supply chain network is fully operational. EG Group does not anticipate shortages on any of our lubricants or fuel products. The company is well-stocked with inventory to satisfy your needs and/or supply chain shortages.

If, at any time, we can no longer meet your needs, your contact person within EG Group will update you immediately.

Accessible via regular ways
EG Group will continuously keep monitoring the evolution of the coronavirus situation and follow the recommendations of authorities. EG Group will also keep monitoring potential knock on effects to the business (especially in terms of production or deliveries). We will try to mitigate via alternative plans where necessary.

Despite all measures, we are still available (by telephone or e-mail) the way we normally would.

Should you need further assistance or need more information, please reach out to your contact person within EG Group.

Thank you for your patience and understanding as we work through this challenging time.
 
Kind regards,
EG Group
 
Jurgen Artz – EG Fuel Director – Europe

 

   
nieuwsarchief