Nieuws

Petroleumterminal op de Maas investeert fors in veiligheid en milieu

De Petroleum Products Storage Transport (PPST) terminal heeft op het depot in Luik nieuwe losarmen in gebruik genomen die uniek zijn in Wallonië. De investering zorgt voor meer veiligheid van de medewerkers en bescherming van de Maas en het milieu.

De strategische PPST op de Maas – een joint venture tussen Q8 en EG Group  - voorziet huizen en tankstations in de Luikse regio van petroleumproducten. PPST is een van de belangrijke depots in Wallonië, waar een professioneel team de opslag en het op truck laden van verschillende brandstoffen verzorgt. Via de losarmen aan de kade worden de producten van op de binnenschepen naar de opslagtanks overgeheveld. “Die armen werden nu vervangen door een nieuwe, ultramoderne installatie”, zegt Sven Dochez, Director Supply & Sustainable Fuels bij Q8. “Dankzij de nieuwe technologie is de constructie veiliger en lichter om mee te werken, én wordt het risico op lekken in de Maas vrijwel onmogelijk. Het gaat om een investering van ruim 300.000 euro”.

Hoogste veiligheidsstandaard

Olivier Racquet, depotverantwoordelijke van PPST: “Het unieke aan de nieuwe losarm is dat die vaak voorkomt in (zee)havens, maar niet op binnenlandse rivierlocaties. Het is de eerste keer dat we op dit type depot zo’n installatie in gebruik nemen. Dit brengt ons depot naar de hoogste standaard inzake veiligheid en bescherming van het milieu.”

De twee eigenaars van de terminal, Q8 en EG Group, willen ook in de toekomst daaraan blijven werken. Jurgen Artz, Fuel Director EG: “Dit is geen kwestie van te voldoen aan de wetgeving, want dat was voor alle duidelijkheid al het geval. Dit is een duidelijke keuze om te investeren in veiligheid en milieu. Zo zullen we ons - onder andere - ook richten op de verdere ontwikkeling en verdeling van biobrandstoffen, en daarmee de energietransitie ondersteunen.”

 

Over PPST

De Petroleum Products Storage Transport (PPST) in Wandre (bij Luik) is een 50/50 joint venture tussen Q8 en EG Group. Het depot is strategisch gelegen voor de bevoorrading van het oosten van België en Luxemburg. In de 11 tanks op de site worden diesel en benzine opgeslagen, maar ook biobrandstoffen als ethanol en FAME (biodiesel). De totale capaciteit bedraagt 17.050 m³, met een jaarlijks overslagvolume van 820.000 m³.

*********

PPST Oil Terminal along the river Meuse in Liège invests in safety and environmental protection

 

Wandre, 04/10/2019 – PPST Oil Terminal installed the installation of a new equipment to unload barges: a rigid arm - a first in Wallonia.  This investment enhances the safety of the operators on site and on the barge, as well as the environmental protection of the Meuse.

Thanks to its strategic position on the Meuse, the Terminal (a joint venture between Q8 and EG Group) supplies petroleum products to individuals and petrol stations in the region.  PPST is one of the main fuel Terminals in  Wallonia, it is operated by a team of 9 professionals who manage the inflows/outflows of the various products and their safe storage.  These petroleum products are now transferred from barges towards the Terminal tanks via the rigid unloading arm recently installed at the berth. "We have replaced the previous rubber hoses with a modern, state-of-the-art, piece of equipment." explains Sven Dochez, Director Supply and Sustainable Fuels at Q8.  "With this new technology, the equipment is safer and easier to handle.  Thus, the risk of a spill in the Meuse is virtually non-existent.  The investment amounts to more than 300.000 euros. »

 

Highest safety standards

"What makes this type of equipment so unique is that you often see them in large ports, but not on sites along rivers." indicates Olivier Raquet,  The Terminal Manager.  "This is the first time such an equipment is used in Wallonia.  This investment enables PPST to raise its barge unloading activity to the highest level in terms of safety and respect for the environment.”

The two companies that own the Terminal, Q8 and EG Group, have indicated their intention to continue in this direction.  Jurgen Artz, Europe Director for EG Fuel, says:  "Investing in this equipment goes beyond the legal requirements, it is a deliberate choice to invest further in safety and the environment.  We will also focus on the development and distribution of biofuels, thus playing an active role in the energy transition. »

 _ _ _ _

  

About PPST Terminal

The PPST Oil Terminal (Petroleum Products Storage and Transport) is located in Wandre, Liège, it is a joint venture between Q8 and EG Group (50/50).  It enjoys a strategic position to supply the eastern part of Belgium and Luxembourg.  Diesel and Gasolines are stored in the 11 main tanks, as well as biofuels such as Ethanol or FAME (EMAG or biodiesel).  The total storage capacity amounts to 17,050 m3, with an annual throughput of 900,000 m3.

 

    

nieuwsarchief